Det du lurer på om politiattest

Politiattest.com

Hva kommer med på en politiattest når jeg søker visum til USA?

Det er mye skremselspropaganda spesielt i forhold til barn og ungdom med tanke på det å få noe på det såkalte rullebladet (politiregisteret). Du kan bli nektet visum til USA er det vanligste man hører. Men er dette reelle trusler eller er det bare skremselspropaganda?

USA krever uttømmende politiattest og politiet vil også godta å utlevere dette ved visumsøknad til USA. Når det er sagt så betyr det nødvendigvis ikke at du blir nektet innreise til USA fordi du ble bøtelagt for naskeri i 1993, selv når dette kommer med på politiattesten.

Et annet dilemma som dukker opp er hvorvidt det lønner seg å gamble på å ikke nevne noen om ting om at man har noe på rullebladet, og heller bare søke vanlig elektronisk godkjenning for innreise via ESTA programmet, selv om man har noe småtteri registrert tilbake i tid?

USA har ikke direkte innsyn i det norske strafferegisteret og dersom du unnlater å nevne bagatellmessige forhold hvor du ikke er navngitt i media eller det på annen måte er offentlig kjent, så er det naturligvis svært liten mulighet for å bli avslørt og det vil derfor mest sannsynligvis gå greit. Mange gambler derfor på dette og kommer seg fint inn i USA.

Dette er imidlertid i strid med USA sine innreiseregler, og USA er kjent for å reagere særdeles strengt på slike brudd. Du vil normalt ikke risikere å bli straffet i USA på grunn av dette, men vil måtte regne med å bli sendt direkte hjem og bli nektet innreise i lang tid fremover, samt måtte søke om tradisjonelt visum i all fremtid dersom du en eller annen gang i fremtiden vil forsøke å komme inn i USA igjen.

USA er også kjent for omfattende etterretningsvirksomhet i utlandet, både blant venner, slik som Norge, og stater som regnes som fiendtlige. Du kan dermed aldri føle deg helt sikker på at USA ikke vet mer enn det de skal vite.

Det er stor mulighet for å få godkjent visumsøknad til USA selv om du har småting på rullebladet.

Det er ingenting i veien for å søke tradisjonelt visum til USA, selv om du har forhold på rullebladet og dermed ikke kan benytte EFTA systemet. Du må da belage deg på å fremskaffe en uttømmende politiattest, hvor det aller meste kommer frem.

Dersom USA vurderer å gi deg visum til tross for forhold på rullebladet, så vil de normalt kalle deg inn til et intervju på ambassaden i OSLO før de tar en endelig avgjørelse. Vold og narkotikasaker, selv småsaker, blir ikke sett lett på og du må regne med at det ikke blir lett å få gjennom en visumsøknad.

Vær oppmerksom på at amerikanske immigrasjonsmyndigheter og ambassadepersonell har en annen tilnærming til intervjuobjektet enn det du vil forvente vav en norsk tjenestemann i samme situasjon.

Mange melder om en svært anklagende og aggressiv ovenfra og ned holdning hvor den intervjuede føler at den blir sett på som mindreverdig. I en slik situasjon er det viktig å holde hodet kaldt og svare ordentlig og høflig. Hold deg ydmyk selv om fremtoningen er ufin og nedlatende.

Husk at dette nødvendigvis ikke gjenspeiler egentlige holdninger, men representerer en kultur hvor det anses som ett privilegium å få komme inn i USA. Samtidig anses det gjerne som en teknikk for å få frem sannheten på.

Ung og dum? Takk ja til overføring til konfliktrådet.

Skremselspropagandaen som ungdom ofte hører om at dersom du gjør noe dumt så risikerer du å ikke få visum til USA er med andre ord ikke bare skremselspropaganda. Vær imidlertid klar over at enkelte småsaker heller ikke komme med på en uttømmende politiattest dersom enkelte vilkår oppfylles etter at man er tatt for dette.

Dersom du tas for mindre alvorlige forhold av politiet og du tilbys at saken overføres til konfliktrådet, så bør du takke ja til dette. Dersom det inngås avtale med fornærmede, eventuelt en såkalt ungdomsplan eller annen plan i konfliktrådet, så vil forholdet ikke bli tatt med på en uttømmende politiattest dersom du ikke har begått nye straffbare handlinger de 2 påfølgende årene.

Det samme gjelder dersom du er dømt for mindre og ikke gjentatte lovbrudd i en alder under 18 år. Dette skal da heller ikke tas med på en uttømmende politiattest.

Gjeld og betalingsanmerkninger kommer aldri på rullebladet

Mange frykter at misligholdt gjeld inkludert inkasso, betalingsanmerkninger og dommer i forliksrådet kan føre til anmerkning på rullebladet. Det er imidlertid ikke straffbart å misligholde gjeld i Norge og dette kommer derfor ikke på ditt rulleblad og er heller ikke noe som skal få betydning for en visumsøknad. I så fall er det informasjon som de har tilegnet seg på annet vis, noe som er lite sannsynlig.

Gjeld som er oppstått fra straffbare forhold kan imidlertid ha betydning. Ikke gjeldsposten i seg selv, men det straffbare forholdet som er årsaken til gjeldsposten. Her skal det nok også en del til før det får betydning for en visumsøknad selv om det muligens kommer på politiattesten.

Det er i alle tilfeller fornuftig å rydde opp i økonomisk mislighold. Du skaffet deg kanskje et kredittkort eller to tilbake i tid på beste-kredittkort.no/cashback i den hensikt å spare penger på cashback, noe som i seg selv var fornuftig, men du var ikke like flink til å betale hele fakturasummen til forfall slik at du opparbeidet deg kredittkortgjeld. Dette kan selvfølgelig refinansieres med lån uten sikkerhet på dagen, men det viktigste er at du refinansierer på billigst mulig måte til best mulig betingelser (les: lavest mulig renter), og betaler ned dette refinansieringslånet og samtidig unngår nye unødvendige låneopptak.

Copyright. All Rights Reserved.